IPv6.cz:Ochrana osobních údajů

Z IPv6.cz
Přejít na: navigace, hledání

O čtenářích těchto stránek neshromažďujeme žádné další údaje než údaje běžně zaznamenávané do protokolovacích záznamů libovolných webových serverů.

Pokud na stránky www.ipv6.cz přispíváte, zveřejňujete všechno, co takto vkládáte. Pokud něco napíšete, předpokládejte, že to bude uloženo navždy. To se týká článků, uživatelských i diskusních stránek.

Obsah zdejších stránek mohou upravovat pouze přihlášení uživatelé. Změny, které provedete, jsou označeny vašim uživatelským jménem.


Cookies

Při každé návštěvě stránek vám wiki pošle dočasnou cookie (PHPSESSID). Pokud se nehodláte přihlásit, můžete tuto cookie odmítnout, ale bez ní není přihlášení možné. Tato cookie se automaticky smaže při opuštění vašeho prohlížeče.

Když se přihlásíte, budou vám poslány další cookies, abyste při příští návštěvě nemuseli znovu zadávat uživatelské jméno (a volitelně též heslo). Jejich životnost je 30 dní. Při odchodu z wiki můžete tyto cookies smazat, pokud jste na veřejně přístupném počítači a nepřejete si prozradit své uživatelské jméno příštím uživatelům tohoto počítače. (V takovém případě byste měli také smazat cache prohlížeče.)


E-mail

Ve svém nastavení můžete uvést svou e-mailovou adresu a umožnit ostatním přihlášeným uživatelům, aby vám zaslali e-mail prostřednictvím wiki. Vaše adresa však jiným uživatelům nebude prozrazena, dokud na jejich e-mail neodpovíte, nebo případně pokud se na vaši adresu nepovede e-mail doručit. Tuto e-mailovou adresu může správa serveru použít pro hromadnou komunikaci se svými uživateli.

Pokud nezadáte e-mailovou adresu, nebudete moci požádat o změnu hesla v případě, že ho zapomenete. V takové situaci však můžete kontaktovat některého ze správců serverů, aby ve vašem účtu e-mailovou adresu nastavil.

Ve vašem nastavení můžete kdykoli e-mailovou adresu smazat, čímž zabráníte jejímu využití.


Uživatelské údaje

Údaje o uživatelích, např. časy a počty editací, jsou veřejně dostupné v seznamech uživatelových příspěvků a v souhrnné podobě zveřejňované jinými uživateli.


Rušení uživatelských účtů

Jednou založený uživatelský účet nebude nikdy zrušen (používaný software to neumožňuje). Uživatelské jméno účtu může být na základě vaší žádosti změněno. Nezaručujeme však, že žádosti o změnu jména bude vyhověno.


Mazání obsahu

Odstranění textu z wiki tento text ve skutečnosti nemaže. V běžném článku se kdokoli může podívat na libovolnou předchozí verzi a uvidí její obsah. Pokud je některý článek „smazán“, libovolný uživatel této wiki s právem „správce“, tzn. prakticky kdokoli, komu je důvěřováno, že nebude schopnost mazat články zneužívat, může vidět, co bylo smazáno. Trvale smazat informace z projektů Wikimedia mohou pouze lidé s přístupem k serverům, přičemž neexistují záruky, že k tomu dojde, s výjimkou zákony vyžadovaných situací.