MS Windows 7 a Vista

Z IPv6.cz
Přejít na: navigace, hledání

Mezi systémy Windows 7 a Vista jsou z hlediska podpory IPv6 jen zcela zanedbatelné rozdíly - ojediněle se nějaká položka v grafickém uživatelském rozhraní jmenuje jinak.

Oba systémy se mohou pochlubit velmi slušnou podporou IPv6, jež je ve výchozím nastavení zapnuta. Obsahuje mimo jiné Teredo, takže vám poskytne připojení k IPv6 Internetu, ať jste kde jste. Máte-li na svém počítači Windows 7 či Vista, jste schopni komunikovat po IPv6. Tečka.


Konfigurace rozhraní

S největší pravděpodobností se o ni nebudete muset vůbec starat. Systém podporuje bezstavovou automatickou konfiguraci i DHCPv6 a řídí se příznaky v ohlášení směrovače. Stačí si jen prohlédnout výsledky příkazem

ipconfig

nebo

netsh interface ipv6 show addresses

Při bezstavové automatické konfiguraci systém nevytváří identifikátory rozhraní podle EUI-64, ale používá náhodné hodnoty (a k nim navíc přidává dočasné náhodné identifikátory pro ochranu soukromí prodle RFC 3041). Toto chování lze vypnout příkazem

netsh interface ipv6 set global randomize-identifiers=disabled

Vlastnosti rozhraní lze konfigurovat příkazem netsh (jednoduché zásahy lze provádět i v grafickém rozhraní z ovládacího panelu Změnit nastavení adaptéru, ve Vista Spravovat síťová připojení). Nastavení (resp. přidání) IPv6 adresy zajistí

netsh interface ipv6 add address rozhraní adresa

Dalšími parametry můžete adresu prohlásit za výběrovou (type=anycast), omezit její životnost a podobně. Například ethernetovému připojení (rozhraní číslo 12) by se přiřadila adresa 2001:db8:1:5::abc příkazem

netsh interface ipv6 add address 12 2001:db8:1:5::abc

Tunel přepravující IPv6 jako data v IPv4 datagramech lze vytvořit příkazem

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel jméno zdejší_IPv4 protější_IPv4

Následně mu lze obvyklým způsobem přidělit IPv6 adresu. Například na počítači s IPv4 adresou 10.1.2.3 vytvoříte tunel vedoucí na stroj 10.9.8.7, jehož zdejší IPv6 adresa bude 2001:db8:1:a::22, příkazy

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel sit1 10.1.2.3 10.9.8.7
netsh interface ipv6 add address sit1 2001:db8:1:a::22


Tabulku politik pro výběr adresy zobrazí

netsh interface ipv6 show prefixpolicy

Prostřednictvím add policy a delete policy lze upravovat její obsah. K implicitní tabulce podle RFC 3484 Windows přidávají položku pro Teredo, která zajistí, že je použito jen v případě, kdy k cíli opravdu nevede jiná cesta.


DNS

Adresy místních serverů může počítač získat automaticky prostřednictvím DHCPv6. Jejich aktuální stav oznámí příkaz

netsh interface ipv6 show dnsservers

Přidat další můžete pomocí

netsh interface ipv6 add dns adresa_serveru

Důležitou vlastností je, že pokud máte IPv6 připojení jen prostřednictvím Teredo nebo 6to4, Windows nebudou v DNS hledat záznamy typu AAAA (viz podrobnější popis).


Testování

K ověření, zda IPv6 komunikace funguje jak má, poslouží klasické programy testování ping a tracert, které bez problémů akceptují i IPv6 adresy. Při problémech vyzkoušejte raději oba. Situace, kdy funguje jen jeden z nich nejsou vzácné.

Také nslookup pro testování DNS obsahuje vše potřebné. Zná typ záznamů AAAA a nechá si líbit IPv6 adresy dotazovaných serverů. Ty uveďte buď jako druhý parametr příkazového řádku

nslookup dotaz dotazovaný_server

nebo v interaktivním režimu příkazem server IPv6 adresa.


Sdílení připojení

Ujistěte se, že máte vypnutou službu Sdílení připojení k Internetu. Jedná se o relikt z doby, kdy počítač s modemem mohl zprostředkovat připojení k Internetu ostatním strojům v domácí síti. Pokud je zapnete, začne dotyčný počítač zasílat ohlášení směrovače a nabízet adresy protokolem DHCPv6, což má pro komunikaci v síti velmi neblahé důsledky.


Směrování

Aktuální směrovací tabulku zobrazíte příkazem

netsh interface ipv6 show route

Novou položku do ní můžete přidat pomocí

netsh interface ipv6 add route cíl rozhraní

Pokud není cíl přímo dostupný, přidejte na konec ještě adresu prvního skoku - nejbližšího směrovače na cestě k cíli. Například implicitní cestu vedoucí rozhraním 12 přes směrovač 2001:db8:1:5::1 přidáte příkazem

netsh interface ipv6 add route ::/0 12 2001:db8:1:5::1

Pokud add v příkazu nahradíte instrukcí delete, příslušná cesta bude ze směrovací tabulky odstraněna.

Má-li se stroj chovat jako směrovač, je třeba povolit předávání paketů mezi rozhraními a také rozesílání ohlášení směrovače. Postará se o to příkaz

netsh interface ipv6 set interface rozhraní enabled enabled

který musíte provést pro každé rozhraní, pro které má počítač pracovat jako směrovač.


Přechodové mechanismy

U přechodových mechanismů se Microsoft snažil, aby pracovaly pokud možno automaticky a uživatel pokud možno nemusel na nic sahat.

6to4 rozhraní se založí automaticky, pokud má počítač veřejnou IPv4 adresu. Je-li IPv4 adresa řekněme 1.2.3.4, přidělí systém 6to4 rozhraní adresu 2002:102:304::102:304 a do směrovací tabulky přidá záznam pro odesílání datagramů na adresu 2002::/16 tímto rozhraním. Nevyužívá výběrovou adresu pro 6to4 zprostředkovatele, místo toho nastaví implicitní cestu na stroj 6to4.ipv6.microsoft.com. Toto chování lze změnit příkazem

netsh interface 6to4 set relay jméno_zprostředkovatele

Pro každé LAN rozhraní se automaticky vytváří jedno ISATAP rozhraní. Adresu ISATAP směrovače systém najde pomocí DNS - hledá jméno isatap ve své domácí doméně. Pokud neuspěje, ISATAP rozhraní budou neaktivní. Ke zprovoznění v lokální síti tedy stačí uvést do provozu ISATAP směrovač a vložit jeho adresu pod jménem isatap do DNS.

Teredo funguje také zcela automaticky. Systém při startu založí rozhraní, kontektuje Teredo server teredo.ipv6.microsoft.com, podle jeho odpovědi nastaví adresu a začne fungovat.