cs:jak_vypnout_ipv6

Vypnutí IPv6

Cože, vy chcete vypnout IPv6? Tak to snad změňte lokál!

Ne, vážně - občas se stane, že vinou špatné konfigurace sítě anebo třeba DNS serveru nemůžete provést potřebnou akci přes IPv6 a k provedení přes IPv4 je nutno více nebo méně deaktivovat IPv6. Následující řádky poskytují jednoduché tipy, jak to provést (ale nezapomeňte to pak vrátit zpět:-).

Aplikace

Pokud se problém týká konkrétní aplikace, bývá obvykle nejsnazší využít nějaké vhodné volby v její konfiguraci.

OpenSSH

Klientu OpenSSH lze vnutit použití IPv4 přepínačem -4, tedy např.

ssh -4 priklad.example.net

Firefox

V prohlížeči Firefox se IPv6 vypne takto:

  1. Do horní řádky zadejte URL about:config.
  1. Do řádky Filtr zadejte „ipv6“. Měl by se vám ukázat konfigurační parametr network.dns.disableIPv6. Přepnutím na „true“ přestane Firefox používat IPv6 (přesněji řečeno, nebude hledat v DNS záznamy typu AAAA).

Operační systémy

V konfiguraci operačních systémů je možné vypnout IPv6 kompletně.

Microsoft Windows Vista, Windows 7

Pokud chcete vypnout IPv6 pro určité síťové rozhraní, jednoduše si v ovládacím panelu Síťová připojení otevřete jeho vlastnosti a v nich vypněte Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6). Tímto způsobem však nelze vypnout IPv6 u tunelů a virtuálních rozhraní, která v ovládacím panelu nejsou k dispozici.

Ke globálnímu vypnutí IPv6 v celém systému je třeba editovat registry.

  1. Spusťte editor registrů (příkaz regedit).
  2. Přesuňte se do sekce HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters
  3. Zde vytvořte novou položku typu Hodnota DWORD (32bitová) se jménem DisabledComponents a přiřaďte jí hodnotu 0xffffffff.

Změna se projeví po restartu počítače. Podrobný návod i s obrázky je k dispozici v angličtině. V návodu je zmíněn i registr HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters\DisabledComponents, který umožňuje cíleně vypínat jednotlivé vlastnosti (například různá tunelovací rozhraní). Jeho hodnotou je bitová mapa, příslušný bit s hodnotou 1 znamená, že dotyčná složka je zakázána. Významy jednotlivých bitů jsou následující:

zakázat všechna tunelovací rozhraní 0x1
zakázat 6to4 0x2
zakázat ISATAP 0x4
zakázat Teredo 0x8
zakázat všechna LAN a PPP rozhraní 0x10
preferovat IPv4 před IPv6 0x20
zakázat IPv6 na všech rozhraních a preferovat IPv4 0xff

Implicitní hodnotou registru je 0 (tedy vše povoleno, IPv6 preferováno). Změna se projeví až po restartu systému. Podrobněji viz návod společnosti Microsoft.

Linux - Ubuntu

Až do verze 9.04 (Jaunty Jackalope) se funkce IPv6 zavádí do jádra jako samostatný modul ipv6. V tom případě je nejjednodušší tento modul zakázat. To se udělá přidáním následujícího řádku do souboru /etc/modprobe.d/blacklist:

blacklist ipv6

Za běhu systému je možno modul z jádra vyjmout příkazem

$ sudo rmmod ipv6

Od verze 9.10 (Karmic Koala) je IPv6 integrální součástí jádra, což chválíme:-). Je možné ho vypnout přidáním parametru ipv6.disable=1 do proměnné GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT v souboru /etc/default/grub. Příslušný řádek tohoto konfiguračního souboru pak může vypadat např. takto:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash ipv6.disable=1"

Dále je nutno obnovit konfiguraci zavaděče operačního systému GRUB:

$ sudo update-grub2

Po restartu systému už bude IPv6 zcela vypnuté.

Mac OS X

Pokud chceme vypnout podporu pro IPv6 na Mac OS X 10.5 (Leopard), tak to můžeme udělat pomocí aplikace System Preferences. Nejprve v sekci Internet & Network vybereme položku Network a když se nám objeví jednotlivá síťová zařízení, tak si vybereme příslušné síťové zařízení pro které chceme IPv6 zakázat. Po té, co klikneme na tlačítko Advanced…, se přepneme do záložky TCP/IP a zde nastavíme Configure IPv6: na hodnotu Off.

IPv6 lze na Mac OS X vypínat i z příkazové řádky pomocí příkazu ip6

ip6 -x

vypne IPv6 na všech zařízeních a

ip6 -d [rozhraní]

vypne IPv6 na daném rozhraní.

Poslední úprava:: 24.09.2019 13:56