cs:programovani

Programování

Zde najdete informace užitečné pro programátory - jak vyvíjet a přizpůsobovat aplikace pro komunikaci protokolem IPv6. Texty vycházejí především z příspěvku Ladislava Lhotky na semináři SLT 2002.

BSD sockets a IPv6

BSD Sockets je nejpoužívanější aplikační programové rozhraní (API) síťových aplikací založených na IP. Nový protokol IPv6 si vyžádal určité změny tohoto API, vyvolané jak prodloužením adres, tak i dalšími novými vlastnostmi IPv6 (značka toku, rozsah působnosti adres). Popisujeme tyto změny v porovnání s původní verzí pro IPv4, včetně příkladů použití v jazycích Python a C.

Terminologická poznámka: V textu používáme nepřeložený termín BSD Sockets pro API jako takové a mírně počeštěný název soket (podle vzoru kriket) pro objekt, s nímž se pracuje v programech.

Užitečné části kódu

Podprogramy, který by se vám mohly hodit:

  • inetntop - obal funkce inet_ntop, který odstraní zkrácení (::) v IPv6 adrese a převede IPv4-mapovanou IPv6 adresu ::ffff:a.b.c.d na IPv4 adresu a.b.c.d
  • inetpton - obal funkce inet_pton, který provádí opak
Poslední úprava:: 24.09.2019 14:28