cs:bezstavove_dhcpv6

Bezstavové DHCPv6

Bezstavové DHCPv6 je zjednodušenou variantou DHCPv6. Používá se v kombinaci s bezstavovou automatickou konfigurací k doplnění informací, které bezstavová konfigurace nedokáže poskytnout, v první řadě adres místních DNS serverů. Kombinace funguje tak, že koncový stroj získá díky bezstavové konfiguraci svou IPv6 adresu, prefix podsítě a implicitní bránu ven. Následně si bezstavovým DHCPv6 obstará zbývající parametry. Použití bezstavového DHCPv6 je klientům oznámeno v ohlášení směrovače (příznak O=1, M=0).

Bezstavové DHCPv6 je velmi jednoduché, používá jen dva typy zpráv: žádost o informace a odpověď na ni. Jelikož stejně jako u klasického DHCPv6 musí být v každé podsíti jeden agent, přibývá k nim ještě dvojice, sloužící pro předání těchto základních zpráv z podsítě serveru a odpovědi v opačném směru.

Odkazy

  • RFC 3736 - specifikace bezstavového DHCPv6
Poslední úprava:: 24.09.2019 13:00