cs:vyberove_adresy_anycast

Výběrové adresy

Výběrové adresy představují velmi zajímavou, ale také komplikovanou kategorii adres. Označují skupinu rozhraní, datagram by ovšem měl být doručen jen jejímu nejbližšímu členovi. Nabízí se jejich využití pro rozložení zátěže a zvýšení robustnosti určité služby.

V současnosti se výběrové adresy hojně používají pro kořenové DNS servery - jediná adresa je přiřazena i několika desítkám fyzických serverů a DNS dotaz je doručen vždy nejbližšímu z nich. To v praxi znamená, že každá výběrová adresa musí mít ve směrovacích tabulkách té části sítě, v níž existuje, svůj vlastní záznam. Tento požadavek velmi omezuje použitelnost výběrových adres v globálním měřítku, protože by zaplevelily globální směrovací tabulky.

Výběrové adresy sdílejí prostor s individuálními. Nemají žádný svůj prefix ani předepsanou strukturu, platí pro ně stejná pravidla jako pro Individuální adresy (unicast) a ani od nich nejsou rozeznatelné. Odlišné zacházení s výběrovými adresami je dáno jen konfigurací zúčastněných strojů.

Vyhrazené výběrové adresy

Poněkud zvláštní úlohu má kategorie lokálních výběrových adres, jejichž dosahem je jedna podsíť. V tomto případě nemá valný smysl mluvit o doručování nejbližšímu členovi, protože všechny stroje v podsíti jsou topologicky stejně daleko. Tyto adresy slouží především jako obecné adresy pro určité služby poskytované více zařízeními, z nichž jedno na žádost odpoví.

Některé z lokálních výběrových adres jsou vyhrazeny pro pevně definované účely. Jejich přehled podává následující tabulka (podsíť je v nich identifikována prefixem):

adresa význam
prefix:0.0.0.0 směrovače v podsíti
prefix:fdff:ffff:ffff:ff80 až prefix:fdff:ffff:ffff:fffd rezervováno
prefix:fdff:ffff:ffff:fffe domácí agenti v podsíti
prefix:fdff:ffff:ffff:ffff rezervováno
Poslední úprava:: 24.09.2019 13:50