cs:podpora_mobilnich_zarizeni

Podpora mobilních zařízení

Přenosné počítače či nejrůznější komunikující zařízení jsou silně in. Mobilní telefon dnes standardně umožňuje přístup k Internetu, nejrůznějšími notebooky, handheldy či palmtopy se svět kolem nás jen hemží (praktický důkaz: tento text vzniká na notebooku a provází mne po nejrůznějších končinách).

Základní charakteristikou mobilních zařízení je, že za provozu přecházejí z jedné sítě do druhé (např. když komunikujete ze svého notebooku během cesty z Prahy do Vídně) a tudíž mění svou IP adresu. To nepředstavuje problém, pokud spojení navazuje mobilní počítač - prostě použije svou aktuální adresu.

Potíže nastanou, pokud se někdo chce spojit s cestujícím počítačem. Řešení je poměrně prosté. Každý počítač má svou domácí síť a jí odpovídající domácí IP adresu (home address). Tato adresa je zanesena v DNS a tu také použije externí stroj při pokusu o spojení.

Pokud je počítač právě na cestách, zastupuje jej domácí agent (home agent). Tuto roli hraje jeden ze směrovačů v domácí síti mobilního stroje (podpora mobility zahrnuje i způsob jeho automatického výběru, aby nemusel být konfigurován staticky). Domácí agent na sebe přesměruje data určená mobilnímu stroji (při objevování sousedů odpovídá místo něj). Mobilní uzel průběžně informuje svého domácího agenta o aktuální IP adrese.

Navázání spojení tudíž probíhá následovně: externí počítač zašle paket s žádostí o navázání spojení na domácí (trvalou) adresu mobilního uzlu. Jeho domácí agent ji zachytí a předá tunelem mobilnímu uzlu. Ten odpoví žadateli a zároveň zahájí proces nazvaný optimalizace cesty. Jeho cílem je informovat protějšek o aktuální adrese mobilního uzlu. Situaci komplikují bezpečnostní mechanismy, aby se kdokoli nemohl prohlásit za jiný počítač na cestách. Jakmile se protějšek dozví aktuální adresu mobilního uzlu, probíhá další komunikace přímo mezi nimi.

Kdykoli mobilní uzel změní svou adresu, informuje o tom svého domácího agenta a také všechny stroje, se kterými v poslední době komunikoval. Navíc lze informovat implicitní směrovač ze sítě, kterou právě opustil. Ten pak může pracovat jako domácí agent pro datagramy směřující na předchozí dočasnou adresu.

Další informace

  • RFC 6275 – definice mobilního IPv6
  • RFC 3776 – použití IPsec pro komunikaci mezi mobilním uzlem a domácím agentem
  • RFC 3963 – mobilní sítě (NEMO)
  • RFC 5380 – hierarchická mobilita
  • RFC 5213 – proxy mobilita
  • RFC 4877 – mobilní IPv6 a IKEv2
Poslední úprava:: 24.09.2019 12:48