cs:povinne_adresy

Povinné adresy

IPv6 definuje určité adresy jako povinné. Každý stroj se k nim musí hlásit a pokud zařízení plní úlohu směrovače, je seznam ještě početnější.

Pro počítač (host)

  • lokální linková pro každé rozhraní
  • všechny individuální a výběrové, které mu byly přiděleny
  • lokální smyčka (loopback, ::1)
  • skupinové adresy pro všechny uzly (ff0x::1, kde x zastupuje odpovídající dosahy)
  • skupinová adresa pro vyzývaný uzel pro všechny přidělené individuální a výběrové adresy
  • všechny skupinové adresy, jejichž je členem

Pro směrovač (router)

  • všechny adresy povinné pro počítač a navíc
  • výběrová adresa pro směrovače v podsíti pro každé rozhraní, kde funguje jako směrovač
  • skupinové adresy pro všechny směrovače (ff0x::2, kde x zastupuje odpovídající dosahy)
Poslední úprava:: 24.09.2019 13:32