cs:dns

DNS

V DNS několik let panoval důkladný zmatek. Původní návrh (RFC 1886) byl později nahrazen jiným (RFC 2874), který byl o dalších pár let později prohlášen za experimentální a vše se vrátilo víceméně do původní podoby v RFC 3596. Od jeho vydání je situace ve vztahu IPv6 a DNS stabilní.

Dopředné dotazy

Pro převod za jména na IPv6 adresu slouží záznamy typu AAAA. Název byl odvozen od A záznamů, které obstarávají tentýž úkol pro IPv4. Jelikož je délka IPv6 adresy čtyřnásobná, bylo A v názvu záznamu také čtyřikrát zopakováno. Použití v zónovém souboru je obvyklé:

<blockquote> jméno

AAAA

IPv6_adresa </blockquote>

například

<blockquote>

pc AAAA 2001:db8:1c01:1:204:76ff:fe47:8e81

</blockquote>

Reverzní dotazy

Zjištění doménového jména na základě adresy je vždy komplikovanější. Také zde panuje disproporce mezi uspořádáním IPv6 adresy a doménového jména. Zatímco v adrese je nejobecnější část na začátku (adresa sítě, pak podsíť a až na závěr adresa počítače v podsíti), u domén je tomu přesně naopak. Obecné domény (např. cz) jsou na konci a směrem dopředu se konkretizují.

Aby se dala databáze reverzního DNS distribuovat obvyklým způsobem, je třeba adresu v dotazu obrátit. Konkrétně pro IPv6 se reverzní dotaz z IPv6 adresy vytvoří tak, že se obrátí pořadí šestnáctkových číslic v celé adrese (tentokrát se nesmí vynechávat žádné nuly) a každá z nich je brána jako poddoména. Na konec se pak připojí ip6.arpa.

Například dotaz zjišťující doménové jméno k výše uvedené IPv6 adrese

<blockquote> 2001:db8:1c01:1:204:76ff:fe47:8e81 </blockquote>

by měl podobu

<blockquote> 1.8.e.8.7.4.e.f.f.f.6.7.4.0.2.0.1.0.0.0.1.0.c.1.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa </blockquote>

Do zónového souboru se zapisují prostřednictvím obvyklých PTR záznamů. Pro výše uvedenou adresu by instituce dostala přidělen prefix 2001:db8:1c01::/48 a jemu odpovídající reverzní doménu 1.0.c.1.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. V jejím zónovém souboru by pak bylo uvedeno:

<blockquote>

1.8.e.8.7.4.e.f.f.f.6.7.4.0.2.0.1.0.0.0 PTR pc.kdesi.cz.

</blockquote>

Odkazy

  • RFC 3596 - specifikace rozšíření DNS pro IPv6
  • RFC 3901 - doporučení pro přenos DNS po IPv6
  • RFC 4074 - běžné chyby serverů při dotazech na IPv6 adresy
  • RFC 4472 - provozní otázky IPv6 DNS
Poslední úprava:: 24.09.2019 12:47