cs:ipv6_a_legislativa

Vláda České republiky

8. června 2009 přijala vláda usnesení č. 727. V něm souhlasí s přechodem na nový protokol, ukládá zajistit kompatibilitu síťových prvků nově pořizovaných pro státní správu s IPv6 a zajistit přístup ke stránkám a službám eGovernmentu po IPv4 i IPv6. Zároveň doporučuje stejný postup i složkám místní samosprávy.

Evropská komise

V červnu 2008 přijala Evropská komise akční plán pro nasazení IPv6 v Evropě. Požaduje v něm, aby do konce roku 2010 mělo alespoň 25% evropských uživatelů přístup k IPv6. Akce navrhované v dokumentu k dosažení tohoto cíle jsou rozděleny do čtyř oblastí:

  • stimulace IPv6 obsahu a služeb - dostupnost obsahu veřejných služeb novým protokolem, výzva komerčním subjektům k jeho podpoře, požadavek na použití IPv6 v projektech 7. rámcového programu
  • vytvoření poptávky po IPv6 ve veřejných dodávkách - v rámci inovačního cyklu síťových zařízení by měla být nově požadována podpora IPv6, a to u všech členských států i u vlastní infrastruktur EU
  • včasná připravenost na IPv6 - pořádání cílených informačních kampaní, konkrétní podpůrné akce, zařazení IPv6 do výuky v členských státech
  • řešení bezpečnosti a soukromí - komise bude šířit doporučené postupy a bude monitorovat dopady IPv6 na bezpečnost a soukromí uživatelů
Poslední úprava:: 25.07.2019 13:11